Over…

Antroposana is de landelijke patiëntenvereniging voor de antroposofische gezondheidszorg.

Antroposana is een vereniging van individuele leden. Iedereen die geïnteresseerd is in de antroposofische gezondheidszorg kan lid zijn. Antroposana wil de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg bevorderen voor ieder die hiervan gebruik wil maken.

De antroposofische gezondheidszorg is gebaseerd op de antroposofie en de uitgangspunten, gegeven door Rudolf Steiner en Ita Wegman. ( zie onze website).

Antroposana

  • informeert over antroposofische gezondheidzorg;
  • brengt patiënten in contact met artsen en therapeuten;
  • organiseert ervaringsuitwisseling;
  • steunt onderzoek en ontwikkeling;
  • pleit voor het behoud van de antroposofische gezondheidszorg.